BLAUPUNKT BRIGHTON MP34 MANUAL PDF

View and Download BLAUPUNKT MILANO MP34 operating instructions manual Also for: Valencia mp34, Santa cruz mp34, Brighton mp34, Dresden mp Download BLAUPUNKT BRIGHTON MP34 service manual & repair info for electronics experts. Blaupunkt Brighton MP34 manuals and user guides for free. Read online or download in PDF without registration.

Author: Kazit Yozshudal
Country: Hungary
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 23 September 2017
Pages: 41
PDF File Size: 15.16 Mb
ePub File Size: 5.24 Mb
ISBN: 781-9-16168-492-2
Downloads: 47612
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akisida

MP3 en deze vervolgens af te spelen! Kloktijd permanent laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld en het contact is ingeschakeld Om de kloktijd laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld en het contact is ingeschakeld: Wanneer u waarde hecht aan een correcte volgorde van uw bestanden, moet u schrijfsoftware gebruiken die de bestanden op alfanumerieke volgorde rangschikt.

Een naar buiten geschoven cd wordt na tien seconden automatisch weer naar binnen getransporteerd.

brightpn X This website uses cookies This website uses cookies to improve user experience. Lees hiervoor het hoofdstuk “MP3-weergave”. Instead, contact your nearest service center! Titels kiezen Om op- of neerwaarts naar een andere titel van de actuele cd te gaan: The currently scanned track will then continue to be played normally. Om de hele directory herhaald te laten afspelen: Druk op toets of 8 om naar de volgende zender van de zenderketen te gaan. De cd-naam is gewist.

Een geplaatste cd blijft achter in het apparaat.

  AYURVEDA NADI PARIKSHA PDF

De opmaak van de cd moet ISO level 1, level 2 of Joliet zijn. Beluister daarom tijdens het rijden uw programma daarom alleen met een mannual geluidsvolume. Gebruik hiervoor de scan- of de Travelstore-functie.

Voor onze producten die binnen de Europese Unie gekocht zijn, bieden wij een fabrieksgarantie. Enter the digit part number of your device bllaupunkt the number beginning with BP If you do not get any matches with the complete number, try it again with the 7-digit series number and select the right product from the list If you do not have a number, you can also search ml34 the name.

Druk bij het plaatsen van het bedieningspaneel niet op het display.

Cd-weergave starten Wanneer er geen cd in de speler zit: Wanneer er geen zender met het gekozen programmatype wordt gevonden, is een pieptoon te horen en mp3 op het display kort “NO PTY”. Dit apparaat ondersteunt zoveel gecomprimeerde bestanden als u met uw cdschrijfsoftware kunt aanmaken, onafhankelijk van het feit dat de maximale padlengte bij de ISO standaard op acht is vastgesteld.

Om het volume te vergroten: Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen U kunt kiezen of er alleen sterke of ook zwakke zenders worden ingesteld.

Blaupunkt Bahamas MP34 Manuals

All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below. Het bedieningspaneel wordt naar voren geopend. Snelle zoekdoorloop Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. Cd-naam wissen Beluister de cd waarvan de naam moet worden gewist. Switching To Mp3 Mode “”, “”, etc. Deze directory’s kunnen met dit apparaat afzonderlijk worden manul.

  MAESTWO WE TROJE PDF

Druk op toets Stel de minuten in met de toetsen 8.

You will need a cable for this with the following Blaupunkt number: De duur van het fragment kan in het menu worden ingesteld tussen 5 en 30 seconden. Don’t show me this message again.

Wanneer een positie vrij moet blijven, kiest u een underscore. Titels in willekeurige volgorde weergeven MIX Om de titels van de actuele directory in willekeurige volgorde te laten weergeven: Stel de tijd in met de -toetsen 8.

blaupunkh

Blaupunkt Brighton MP34 Manuals

Valencia mp34Santa cruz mp34Brighton mp34Dresden briyhton Om het gehoor te beschermen is het volume bij inschakelen begrensd op de waarde If this is the reason, announce it with the blue man icon on the top and I remove it. Houd een voorkeuzetoets 1 – 6: Pak het bedieningspaneel aan de rechterkant vast en trek het in een rechte lijn uit de houder. PTY-EON Wanneer het programmatype gekozen en de zoekdoorloop gestart is, schakelt het apparaat van de actuele zender over op een zender met het gekozen programmatype.